Krediet en Bankrapportages

Ook hiervoor geldt: Banken leven bij de waan van de dag, kredietverlening is blijkbaar een besmet terrein geworden, over bedrijfshypotheken maar niet gesproken. Een goed plan van aanpak, het juiste cijfermateriaal en de persoonlijke overtuiging van de ondernemer zijn een absolute noodzaak voor bedrijfsfinancieringen. Uw administratieve dienstverlener speelt hierin een cruciale rol, zonder gedegen en vakkundig financieel rapport is het onmogelijk geworden financieringen rond te krijgen.